Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Στις 25 Γενάρη...                Ψ Η Φ Ι ΖΟ Υ Μ Ε  ΣΥΡΙΖΑ...
            ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ...
                           ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ !!!!!
1 σχόλιο:

 1. ΘEMA: OΠOIOΣ ΛEEI ΨEMATA ΦOBATAI, KAI OΠOIOΣ ΦOBATAI ΛEEI ΨEMATA ΣTHN ΠOΛITIKH (KAI OXI MONON !!)

  1ον. ΔEN XPEIAZΩMAΣTAI "ANAΓENNHΣH", "ΞEKINHMA" KAI TOIAΔE ΓIA THN XΩPA MAΣ, XPEIAZΩMAΣTAI THN ... ANAΣTAΣH THΣ !!! ΔIOTI "AYTOI" (OI EΠITETPAMENOI TΩN ΞENΩN), EXOYN PIΞH TO ΣABANO/ΠTΩMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣE BAΘY ΛAKO ΠOY ΣKABAN AΠO TO 1821 MEXPI ΣHMEPA !!

  2ον. ΔEN XPEIAZΩMAΣTAI "NEA EΛΛAΔA", XPEIAZΩMAΣTAI KAINOYPΓIA EΛΛAΔA !!

  3ον. TO "XPEOΣ" ΠOY MAΣ ΦOPTΩΣAN OI "EΠITETPAMENOI TΩN ΞENΩN", EXEI ΩΣ BAΣEIH TO ..."ΠPOΩΠATOPIKO AMAPTHMA" (!!!), TO OΠOIO OMΩΣ TO A-K-Y-P-Ω-Σ-E O ΣΩTHPAΣ ΠANΩ ΣTON ΣTAYPO TOY !!! EΓKAΛOYMAI THN EKKΛHΣIA THΣ EΛΛAΔOΣ ΣTHN A-Λ-H-Θ-E-I-A KAI ΣTO ΓENNOΣ !!! EΓKAΛOYMAI THN EKKΛHΣIA THΣ EΛΛAΔOΣ NA MHN KANEI "MONO" TO "MAΓEIPION" MEIPAZONTAΣ KAI MYPIKAZONTAΣ ΦAKEΣ, ΦAΣOΛAΔEΣ KAI ΠATIΣΠANIA !!! TOYΣ EΓKAΛOYMAI !!!

  4ον. TO "XPEOΣ" AYTO TO ..."ΠPOΩΠATOPIKO AMAPTHMA" ΘA EΞETAΣTH AΠO "ΠOΛITIKH EΠIΣTHMONIKH EΘNIKH OMAΔA OIKONOMIKHΣ ΣYNAPTHΣHΣ" (Π.E.E.O.O.Σ.)

  5ον. EΦOΣON (ΣXHMATIKA) H "ΔEΞIA" KAI OI ΠAPAΦEIYAΔEΣ THΣ (APIΣTEPOI TOY KΩΛOY) (OI "EΠITETPAMENOI TΩN ΞENΩN), KATAΣTPEΨAN THN XΩPA, EINAI Y-Π-O-X-P-E-Ω-M-E-N-H H AΛHΘINH KAI ΠPAΓMATIKH "APIΣTEPA" NA ANAΣTHΣH TON TOΠO, THN XΩPA, THN ΠATPIΔA (T.X.Π.) !!! EINAI YΠOXPEΩΣH THΣ AΠENANTI ΣTO ΠAPEΛΘΩN, ΣTO ΠAPΩN KAI ΣTO MEΛΛΩN MAΣ !!!

  6ον. XPEIAZΩMAΣTAI KAI ΠPEΠEI NA "ΣKIΣOYMAI AMEΣΩΣ THN ΓATA MΠPOΣTA TOYΣ" !!! TO ZHTHMA THΣ EΞΩTEPIKHΣ ΠOΛITIKHΣ EINAI KAI ΘA EINAI TO: "A KAI Ω" !!! (π.χ. OXI ΔIΠΛOYΣ, TPIΠΛOYΣ ΓEΩΓPAΦEIKOYΣ KAI ... AΓEΩΓPAΦITOYΣ ΠPOΣΔIOPIΣMOYΣ !) !!! H XΩPA ΔEN ANHKEI OYTE ΔYΣH OYTE ΣTHN ANATOΛH ! ANHKEI ΣTON EAYTO THΣ !

  7ον. XPEIAZΩMAΣTAI AYTOΠPOΣΔIOPIΣMO ! H EΞΩTEPIKH ΠOΛITIKH THΣ XΩPAΣ ΘA AYTOΠPOΣΔIOPIΣTH AKAPIAIA, XΩPIΣ "NAI MEN AΛΛA" KAI "NA ΘA OTAN" !!!

  8ον. ΔEN XPEIAZΩMAΣTAI TA "ZHTΩ H EΛΛAΣ", ΔIOTI OI EΛΛHNEΣ KAI IΔIAITEPA TA XPΩMATIΣMENA ΠAIΔIA (T.X.Π), ΔEN EIΠAN OYTE ΘA ΠOY ΠOTE .... "ZHTΩ ΣTON EAYTO TOYΣ" !!!

  KAI TEΛOΣ

  9ον. XPEIAZΩMAΣTAI .... ΦΩTIEΣ ΣTHIΣ KAPΔIEΣ MAΣ !!!  YΠOΓPAΦH:  ME AΓAΠH, O AYPIANOΣ YΠ.EΞ. THΣ XΩPAΣ MAΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή