Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Βαρέθηκα...

Τις νέες ευκαιρίες.Τις σίγουρες επιτυχίες.
Βαρέθηκα τους αισιόδοξους.Τους τσαρλατάνους.
Τους πατριώτες με το νυστέρι. 

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Ο κύκλος των Τιποτένιων.

Ξεκίνησαν από...Αριστερά, ως σοσιαλιστές και μαρξιστές.
Στρατοπέδευσαν μερικά χρόνια στο...Κέντρο
ως σοσιαλδημοκράτες μεσογειακού τύπου.

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Κοπρόσκυλα του κερατά.

"Που ξεκινάς Γενάρη μήνα, να περάσεις το Αιγαίο
με το σαπάκι σου", κατακεραύνωσε τους...πνιγμένους
μετανάστες ο σερίφης πρετεντέρης.
......................................


Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Είσαι κι εσύ στη λίστα !!

Σωτήριον έτος το 2014. Καθ΄υπόδειξιν.
Πλιότερο σωτήριον του 2013. 
Πλιότερον !!
...............................................

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Με άγ­χος ή με αι­σιο­δο­ξία στις αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές;

Για­τί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν πρέ­πει να τις δει σαν προ­κρι­μα­τι­κές 
των βου­λευ­τι­κών
Αν κά­ποια κί­νη­ση α­πελ­πι­σίας ή κά­ποιο «α­τύ­χη­μα» δεν α­να­τρέ­ψει τους σχε­δια­σμούς του κ. Σα­μα­ρά, το πιο πι­θα­νό εί­ναι οι αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές να προ­η­γη­θούν των βου­λευ­τι­κών. Με βά­ση αυ­τή την εκ­δο­χή ο­ρι­σμέ­νοι α­να­λυ­τές θεω­ρούν ό­τι οι αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές θα α­πο­τε­λέ­σουν πρό­κρι­μα για τις βου­λευ­τι­κές. Δη­λα­δή, το α­πο­τέ­λε­σμα που θα προ­κύ­ψει α­πό αυ­τές, θα προ­κα­θο­ρί­σει και το α­πο­τέ­λε­σμα των βου­λευ­τι­κών.

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Τρελοχώρα ή μαλακοχώρα;


Η κυβέρνηση των δύο εταίρων, υπό την αυστηρά 
παρακολούθηση του τρίτου -άνευ χαρτοφυλακίου- μάχεται!!

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014