Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ακόμα κι αν το παίζει Αριστερά.

Οφείλουμε έπαινο στη κυβέρνηση.
Τούτη και την προηγούμενη και την παράλλη.
Μετά τον Μάη του 2010, όλες είναι ίδιες.