Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Παιδί για όλες τις δουλειές.

  Δεν νοείται σοβαρός μαγαζάτορας εκείνος που δεν έχει ένα "παιδί"
στη δούλεψή του. Ενα παιδί για όλες τις δουλειές.
Να σκουπίζει, να καθαρίζει, να τρέχει στις εξωτερικές δουλειές.
Να ακούει τα μπινιλίκια του αφεντικού και νάναι κι ευχαριστημένο.
Να τρώει ένα ξεροκόμματο και να μιλάει αφού πάρει τη σχετική άδεια
Να εισπράττει κάθε δυό και τρεις τις σχετικές φάπες. Για να μην ξε-
χνάει τη θέση του. Μην πάρει αέρα και επιβεβαιωθεί η λαϊκή παροι-
μία "αφεντικά και δούλοι, ένα γινήκαμε ούλοι".
  Δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση, αν δεν διαθέτει το δικό της "παιδί".
Κάθε επιχείρηση, οικονομική ή πολιτική, ντόπια ή ξένη, διαθέτει σή-
μερα ένα εύκολα αναγνωρίσιμο "παιδί" που κάνει τις σχετικές "δου-
λειές". Αυτές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αφεντικών.
 Φυσικά, στη σημερινή εποχή, το εν λόγω "παιδί" δεν είναι "παρτάλας".
Ντύνεται κομψά. Μοδάτος και...σφαιράτος.
Ομιλεί μία τουλάχιστον γλώσσα. Συνήθως εγγλέζικα. Η μητρική υπο-
λειτουργείΤαξιδεύει πολύ. Εξοδα πληρωμένα. Βιταμίνες μπόλικες.
Είναι ευγενής και σκληραγωγημένος.
Μεταφέρει απόψεις,προτάσεις και εντολές των κυρίων-αφεντικών του.
Δεν παρεκκλίνει των οδηγιών.
Είναι μισθωμένος ή εθελοντής.
Ηδονίζεται να εκτελεί. Εντολές ή ανθρώπους. Αμεσα ή έμμεσα.
Διαθέτει δείκτη ευφυίας κάτω του μέσου όρου.
Προσλαμβάνεται, βέβαια, γι΄αυτό.
Δεν έχει προσωπική ή πολιτική ή κοινωνική άποψη
Δεν προσλαμβάνεται, βέβαια, για να έχει...άποψη.
Η εθνική του συνείδηση είναι "πελαγωμένη"
Δεν προσλαμβάνεται, βέβαια, για να έχει...συνείδηση.

Ομιλεί, όμως, για Πατρίδες. Για εθνικές κυβερνήσεις. 
Για Ανθρώπους. Για Δικαιοσύνη. Για Αξιοπρέπεια.
Ομιλεί πάντα γι΄αυτό που  δ ε ν  είναι  και γι΄αυτό που  δ ε ν  πιστεύει


Τώρα...αν τύχει κι ένα τέτοιο "παιδί" γίνει και πρωθυπουργός...
δυστυχώς...την γ--΄σαμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου