Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Σήμερα σπάσαμε 6.829 κεφάλια.Κύριε Πρόεδρε,
  Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρω πως, σήμερα
5 Οκτωβρίου ενεστώτος έτους και κατά τη διάρκεια αναρχο-
κομμουνιστικών διαδηλώσεων στην πόλη των Αθηνών,η υπε-
ρήφανη Ελληνική Αστυνομία έπραξε στο ακέραιο το πατριωτι-
κό της καθήκον,ανταποκρινόμενη στις επιταγές της σύγχρονης
Ιστορίας του Εθνους.
  Υπό την υψηλή υμών καθοδήγηση, ο Εχθρός κατετροπώθη.
  

Οι ημέτερες δυνάμεις εξετέλεσαν κατά τρόπον άριστον το συ-
νεχώς εμπλουτιζόμενο επιχειρησιακό Σχέδιον αντιμετώπισης 
Εχθρικών δυνάμεων.
  Σας διαβεβαιώ πως ο άρτιος εξοπλισμός και το υψηλό φρόνημα
των Ανδρών,αποτελεί εγγύηση επίτευξης του συνόλου των Στό-
χων που ετέθησαν υπό της Κυβερνήσεως.
  Ενδεικτικά σας αναφέρω πως κατηναλώθησαν 666 κάσες δακρυ-
γόνων και 666 φιάλες χημικών.
Ερρίφθησαν 6.666 βομβίδες κρότου/λάμψης.
Σπάσαμε 6.829 κεφάλια. Οι Στόχοι επιτεύχθησαν 100%.
  Δράττομαι της ευκαιρίας να σας υπενθυμίσω την ανάγκη άμεσης
καταβολής του Bonus παραγωγικότητας που,κατ΄εντολή σας, 
υπεσχέθην εις την φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
   
Κύριε Πρόεδρε,
Να κοιμάσθε Ησυχος. Τα ΜΑΤ και Εγώ προσωπικώς παραμένομεν
Αγρυπνοι Φρουροί του Νέου Εθνους και Υπερασπιστές της
Κυβερνήσεως και των Ενδόξων Εταίρων της.


                           Με Τιμή και Υπερηφάνεια
                      Ο επί της Προστασίας Υπουργός  
  
(Απόσπασμα από την αναφορά ενός Εγκληματία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου